De beelden op deze website zijn macro-opnamen van geblazen glas (privé collectie). Onze associatie met de veelzijdigheid van glas:
• van gebruiksvoorwerp tot kunst
• van fragile tot onbreekbaar
• van kleurloos tot kleurrijk
Gestandaardiseerde beveiligingsnormen zijn vaak aanleiding tot ferme discussies en verstoorde relaties. Een maatwerk ‘beveiligingsplan’, waarin de belangen van alle partijen evenwichtig zijn gewogen, voorkomt dit. Broshuis Consultancy heeft zich hierin gespecialiseerd. Grenzen stellen zonder onnodige barrières op te werpen is ons devies. Doelgroepen zijn: particulieren, het MKB, kerken en meer specifiek de kunst- gerelateerde verzekeringen. Ons ‘inspectierapport’ geeft niet alleen inzicht in de rele- vante risico’s maar ook hoe die beheersbaar gemaakt of gehouden kunnen worden.