Disclaimer
Broshuis Consultancy doet er alles aan om de informatie op deze website nauwkeurig en actueel te houden. Ziet u een fout op onze website? Dan stellen wij het op prijs als u ons dat via e-mail meldt. Wij passen de betreffende pagina dan zo snel mogelijk aan.
Broshuis Consultancy geeft geen bevestiging of garanties ten aanzien van de informatie die via deze site wordt gegeven. Broshuis Consultancy heeft het recht om zonder kennisgeving en op elk gewenst moment veranderingen en correcties in de website aan te brengen.
Broshuis Consultancy is niet aansprakelijk voor enige directe, bijzondere, indirecte, bijkomende of gevolg schade, of enigerlei schade - van welke aard en ten gevolge van welke oorzaak dan ook - ten gevolge van het gebruik van de informatie die - hetzij direct hetzij indirect - via de website van Broshuis Consultancy wordt verkregen.

Colofon
© Deze website is gemaakt door MDesign, Lelystad. Kopiëren van de vormgeving, foto's, scripts, e.d., is zonder schriftelijke toestemming van MDesign niet toegestaan. MDesign is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze website.