Diensten

Risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E)

Iedere werkgever (ook een kerkbestuur) is verplicht om in een inventarisatie en evaluatie schriftelijk vast te leggen welke risico’s de arbeid voor de werknemers, de vrijwilligers of werknemers van externe bedrijven met zich brengt. Deze risico-inventarisatie en -evaluatie bevat tevens een beschrijving van de gevaren, de risico-beperkende maatregelen en de risico’s voor bijzondere categorieën van werknemers.