Integraal Plan Veiligheidszorg

Integraal-Plan-Veiligheidszorg (IPV)

In het IPV spreken de verantwoordelijke bestuurders zich uit zich uit over het wel of niet accepteren van risico’s, de organisatorische verantwoordelijkheden en welke maatregelen en voorzieningen zijn of wellicht moeten worden getroffen. Het IPV bevat de volgende documenten: Risicoprofiel, Risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) BHV-plan of een Ontruimingsplan.