Diensten

BHV-plan en/of ontruimingsplan

In het BHV-plan is opgenomen hoe de BHV is ingericht en georganiseerd en hoe de medewerkers, vrijwilligers of bezoekers in geval van een calamiteit en/of ontruiming dienen te handelen. Het Risicoprofiel en de RI&E vormen de basis voor de organisatie en inrichting van de BHV.

Een ontruimingsplan conform de meest recente NEN-8112 is alleen verplicht in geval in het gebouw conform de regelgeving voorzien moet zijn van een brandmeld- of ontruimingsinstallatie.